About This Blog

พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนต่างอยากเห็นบุตรหลานของตนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับการได้รับอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม การฝึกฝน การเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่เล็กจากผู้ปกครอง รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่  การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีจึงถือว่ามีความสำคัญมาก ทั้งนี้เพราะครอบครัวเป็นสถาบันหน่วยย่อยหรือหน่วยเล็กที่สุดที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดคำถามมากมายในการเลี้ยงดูบุตร เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูสข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ปกครองบางราย และอาจก่อให้เกิดความสับสน  ดังนั้นหมอจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดกับบุตรหลานของท่าน

หมอจึงมีความตั้งใจจัดทำบล๊อกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ติดตามงานวิจัยใหม่ๆ การแลกปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ปกครองและอาจารย์กุมารแพทย์อาวุโส เพื่อนำมาซึ่งข้อสรุปที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้จริง หรือนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุดกับลูกของเรา หมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาศช่วยเลี้ยงลูกเยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

ประวัติโดยย่อ

หมอเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ บิดาเป็นนักธุรกิจ ส่วนมารดาผู้ที่ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตนั้นเป็นแม่บ้าน หมอมีคุณลุงและน้าที่เป็นแพทย์ถึง 3 คน และคงไม่น่าแปลกใจเมื่อคุณลุงตัดสินใจซื้อของเล่นชุดอุปกรณ์คุณหมอให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุ 4 ปี ตั้งแต่นั้นมาหมอเริ่มความใฝ่ฝันที่จะเป็นแพทย์ในอนาคต

เนื่องจากครอบครัวของหมอมีเชี้อสายอินเดีย หมอจึงมีโอกาศได้ไปศึกษาชั้นประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนประจำในประเทศอินเดีย ที่ซึ่งได้ปลูกฝังระเบียบวินัย ทัศนคติในการใช้ชีวิต มิตรภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่า

หลังจากศึกษาอยู่ที่อินเดีย 6ปีหมอกลับมาประเทศไทยและสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเมื่อมีโอกาศได้ขึ้นชั้นเรียนคลินิกแผนกเด็กจึงทำให้หมอได้แรงบันดาลใจจากผู้ป่วยเด็กที่น่ารักทั้งหลายที่จะศึกษาต่อเป็นกุมารแพทย์  ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท โดยประจำอยู่ที่แผนกกุมารเวชกรรมตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer)

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจเท่านั้น  ข้อมูลดังกล่าวในที่นี้ไม่ได้ทดแทนการดูแลรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน โดยหากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาปรึกษาแพทย์ประจำของท่าน บรรดาข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลและความคิดเห็นของ พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงค์ และแพทย์รับเชิญเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท หรือแม้แต่บริษัทยาและวัคซีนใดๆ ผู้จัดทำเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร

นโยบายการแสดงความเห็น (Blog Comment Policy)

ความเห็นทั้งหมดจะได้รับการทบทวน และโพสต์ตราบเท่าที่มีความเหมาะสมและไม่เป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่ง ดิฉันทำงานอย่างหนักเพื่อทบทวนความเห็นอย่างรวดเร็ว แต่ดิฉันมีตารางคลินิกที่ค่อนข้างยุ่งจึงอาจใช้เวลาในการทบทวนความเห็นทั้งหมด โปรดจำไว้ว่าความเห็นที่คุณโพสต์เป็นแบบสาธารณะและสามารถดูได้โดยผู้ใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด