โรคไอกรน

วันนี้หมอขอคุยวิชาการเล็กน้อยเพื่อเล่าเรื่องราวของของโรคสำคัญ คือ โรคไอกรน หลายศตวรรษก่อนการพัฒนาวัคซีน มีการระบาดไอกรน (หรือโรคไอกรน)อย่างแพร่หลาย มีผู้ติดเชื้อนับล้านคนทั่วโลกและรุนแรงขึ้นทุกปี สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปัจจุบันก็ยังมีเชื้อโรคนี้แพร่อยู่ในชุมชน ทารกอายุน้อยกว่า12เดือนที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนจะมีความเสี่ยงสูงสุดต่อภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  ไอกรนเป็นโรคที่มีอัตราการติดเชื้อสูง  วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไอกรนโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือไม่ได้รับการรักษาจะเป็นพาหะของการแพร่กระจายโรคไปสู่ทารก ไอกรนเริ่มต้นด้วยอาการเบาๆ เช่นคัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอแห้งๆ อาจมีหรือไม่มีไข้ร่วมด้วย โดยมีอาการประมาณ 1 หรือ 2 สัปดาห์  ต่อมาอาการจะรุนแรงขึ้น ไอติดกันเป็นชุดๆจนทำให้มีอาการหายใจลำบากหรือหอบตามมา ผู้ปกครองสามารถศึกษาทารกที่มีโรคไอกรนได้จากดูวิดีโอนี้   อาการไอมักรุนแรงขึ้นทั้งในแง่ความถี่และความรุนแรง และสามารถดำเนินต่อไปทั้งกลางวันและกลางคืนได้นานถึง 6 สัปดาห์! เด็กที่มีโรคไอกรนมักจะมีน้ำหนักลด ที่สำคัญเกิดการรบกวนการนอนหลับ และอาจเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ อาทิโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย หูชั้นกลางอักเสบ และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ชักและสมองอักเสบ ทารกในครรภ์จะมักได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ของพวกเขาผ่านรก โดยพบว่ามีระดับแอนติบอดีสูงสุดในสัปดาห์แรกหลังคลอด  ในการศึกษาเกี่ยวกับแอนติบอดีต่อต้านโรคไอกรนภายหลังฉีดวัคซีน