โรคอ้วนในเด็ก

sugar obesity

โรคอ้วนในเด็กเป็นภาวะที่เด็กมีน้ำหนักมากเกินกว่าเกณฑ์ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอาจส่งผลในระยะยาวและทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ เด็กที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูง โรคที่รักษาไม่หายนี้เป็นต้นเหตุของโรคและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การไหลเวียนของเลือด การตัดแขน/ขา ตาบอด โรคไต โรคหัวใจ ความดันสูง ปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร  ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ยังจะส่งผลทางด้านจิตใจและเกิดปมด้อย เนื่องจากเด็กไม่สามารถทำกิจกรรมบางชนิดได้ เช่น เล่นกีฬาได้ไม่คล่องตัวเหมือนเพื่อนๆ และยังถูกล้อเลียนซึ่งทำให้เด็กไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง หาเพื่อนยาก และขาดความสุขในการเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน ในประเทศไทยเนื่องจากวัฒนธรรมการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางตะวันตกเด็กไทยเริ่มมีปัญหานี้มากขึ้น จากข้อมูลพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตามสถิติอาจสรุปได้ว่าเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก มีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5  จากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะน้ำอัดลม นมเปรี้ยว และขนมที่มีส่วนผสมน้ำตาลแคลอรี่สูง ส่งผลให้สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย กรมอนามัยได้เคยประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่า